Prenatal Private Class

Prenatal Private Class

โยคะดีกับคุณแม่ตั้งครรภ์อย่างไร?
ช่วยเรื่องการหายใจ เรื่องความยืดหยุ่น
สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
ช่วยลดอาการขาบวมน้ำและปวดหลัง

IMG_7833

Our prenatal classes are taught by Tonia, a qualified certified pre-natal and post-natal yoga teacher. Tonia is both a mother of two girls and a long time dedicated Ashtanga yoga practitioner. She has been teaching over 8 years with more than 3000 hours of teaching experience.

IMG_7866

IMG_7841

Being an experienced mother herself, Tonia will support you in the time leading
up to the birth of your baby. These pre-natal classes are gentle and nurturing, and are suitable for all would-be mothers even those without any prior yoga experience. Those with an established regular yoga practice will also benefit from the slower and gentler classes.

 

IMG_6791 ED2 S
Bookings a day in advance

Book Now
THB 1,500.-
Teach in English

160504-lower

Call to reserve your space 0 2255 9552